Сайт з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується сервісами, наданими Сайтом; у зв’язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – “Політика”) встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, що збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних

Особисті дані користувачів Сайту належать та обробляються ТОВ “ФОКУС МЕДІА”.

При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією може проводитись обробка даних користувача, а саме:

  • даних, наданих користувачем як із заповненні реєстраційних форм, і у процесі використання сервісів;
    даних під час реєстрації за допомогою соціальних мереж (Facebook, Twitter тощо);
    файли типу cookie;
  • ip-адреси;
  • параметри та налаштування інтернет-браузерів (наприклад: User-agent, Accept-Language та інші);
  • гео-дані;
  • дані із сесій та локальних сховищ браузера.

Компанія збирає лише ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я та прізвище, логін та пароль доступу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо та добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних з метою використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої у цій Політиці мети їх обробки.

Під час відвідування Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості щодо трафіку користувача не обробляються та не зберігаються.

Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збиранням мінімального обсягу інформації, необхідного для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова інформація, користувач буде проінформований в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає будь-якої інформації, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як то інформацію про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних щодо здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України “Про захист персональних даних”).

Компанія збирає дані про статистику відвідин Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, налаштування браузера користувача, даних гео-локації, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка та зберігання наданих персональних даних провадиться в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються та можуть зберігатися у базі персональних даних або окремій таблиці бази даних Сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 4.

Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, в тому числі, але не виключно: “Про захист персональних даних”, “Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, а також інших актів, що регулюють діяльність Компанії.